Novinky


Zajišťujeme montáž a dodávku tepelných čerpadel.

Naše společnost od roku 2015 provozuje TRAFOSERVIS Strakonice, kde zajišťujeme kompletní servis, regeneraci a likvidaci transformátorů.

Našim zákazníkům nabízíme distribuční blokovou trafostanici 22/0,4 kV se jmenovitým výkonem 400(630) kVA, s vnější obsluhou.
Bližší informace najdete v sekci Produkty.

Vítejte na webových stránkách firmy SETERM CB a.s.

Naše společnost

SETERM CB a.s. působí na současném podnikatelském trhu v oblasti facility managementu a kompletních dodávek stavebních a distribučních soustav po celé České republice - dvou hlavních procesů naší činnosti.

Certifikáty společnosti SETERM CB a.s.

Cíle společnosti

Cíle společnosti jsou definovány ve smyslu Závazku vedení společnosti a Politiky integrovaného managementu kvality, EMS a BOZP. Společnost SETERM CB a.s. je nositelem certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Vedením společnosti je kladen velký důraz zejména na komunikaci se zákazníkem, včetně sledování jeho spokojenosti s nabízenými produkty. Pro komfortní a snadné zadávání požadavků je ve společnosti zaveden firemní informační systém.

SETERM CB a.s. je nositelem certifikátu České asociace pojišťoven ČAP a nositelem certifikátu AGA – Asociace grémium alarm.

Vedení společnosti vyhlásilo svůj Závazek ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb zákazníkovi a Integrovanou Politiku kvality, EMS a BOZP. Představenstvo společnosti se zavázalo k zajištění trvale udržitelného rozvoje a řízení vlastních činností takovým způsobem, aby dopady poskytovaných služeb na zákazníka ve vztahu ke kvalitě, životnímu prostředí a BOZP, byly co nejmenší.