Novinky

Našim zákazníkům nabízíme distribuční blokovou trafostanici 22/0,4 kV se jmenovitým výkonem 400(630) kVA, s vnější obsluhou.
Bližší informace najdete v sekci Produkty.


Byl proveden projekt vnitrostátní fúze sloučením (přeměny) společností Projekce SETERM s.r.o. a SETERM CB a.s.

Vítejte na webových stránkách firmy SETERM CB a.s.

Produkty

Facility management (správa nemovitostí)

Ochrana hmotného majetku a osob (PCO, FO, PVS)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požární ochrana
Environmentální profil společnosti
Bezpečnost technických zařízení
Krizové řízení
Technická správa budov
Revizní činnosti (EZ, PZ, TZ, ZZ, PO)
Digitalizace, archivace a distribuce dat

Kompletní dodávka stavebních a distribučních soustav

Projektová příprava
Inženýring
Montážní činnost (kabeláže, elektroinstace, EZS, EPS, CCTV)
Servisní činnost

Kompletní dodávky trafostanic

Našim zákazníkům nabízíme distribuční blokovou trafostanici 22/0,4 kV se jmenovitým výkonem 400 (630) kVA, s vnější obsluhou. Bližší informace najdete v kompletní nabídce. Kontaktní osoba - p. Radek Scherkl, tel. 602 119 685.

Geodetické práce

Geodetické zaměření skutečného provedení staveb
Předměřování pro potřeby projektové dokumentace
Vytyčení staveb
Vektorizace katastrálních map
Zabezpečení tvorby geometrických plánů pro oddělení pozemků a pro věcná břemena
Tvorba dokumentace TE

Nabídka dopravně mechanizačních služeb

Nabídka pronájmu dopravních prostředků a mechanizace i s obsluhou
(TATRA 815, Liaz HR, JCB 2CX, JCB 3CX, JCB Robot, AVIA MP 13,14 a 16, jeřáb Visa Roza, traktor ZETOR)
Nabídka dopravních prostředků a mechanizace pro práce v zimním období při odklízení sněhu
(TATRA 815, JCB 3CX, JCB 2CX, JCB ROBOT, UNC PANDA, AVIA MP 13,14 a 16, traktor ZETOR)

Nabídka pronájmu penzionu

Rodinný penzion se nachází ve známé turistické oblasti Jižních Čech v Černé v Pošumaví cca 100 m od břehů Lipenského jezera.
Penzion pro své hosty nabízí ubytování a zázemí ve dvou podlažích s veškerým komfortem splňující požadavky náročných hostů.
Pokud máte zájem strávit dovolenou nebo víkend v našem penzionu, navštivte naše webové stránky www.seterm.cz/penzion-cerna nebo volejte číslo 724 432 854, 608 860 924 (nonstop) p. Radek Sedláček.